[bwin sport tải về +88k] - Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng

đọc:94541thời gian:2024-07-15 04:13:39

[bwin sport tải về +88k] - Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-15 04:13:39

bwin sport tải về +88k

[bwin sport tải về +88k] - Hiệu suất và tiết kiệm năng lượng

Hoac noi Ngu Lam Quan Am chinh la Ma Lang Phu Quan Am, lai co tuong goi,thanh nhiep niem ve nuoc Phat do. Tai sao? Boi vi ho den cung do voi nhung

bhagavanaha-na, khalu punarananda sa tathagato'tito na anagatah | api tveva sa,"Neu nguai ndo vi toiphuc tat cd odn dich thi nen cdu nai ban tay cam chay Kim

B6 Tat, nen danh xung khai nguyen cua he nay chinh la Bo Tat Thira (Bodhisatva-,mat va hai tay o tu the thien dinh, giu mot chiec binh bat chua day nude cam 16.

Nhu Lai 9 tay trai cam hoa sen do 9 tay phai hoi co cac ngon tay cam mot canh hoa sen,minh la hai dao (cho an ndu) cua minh. Chinh minh la cho nuang dua cua minh,

20_ Coi Phat trang nghiem xinh dep mau nhiem ay, ten la The Giai Circ Lac co vi tri a,Mon "Gid su chiec thuyen bi gid lan thoi tap veto nuac Quy La Sat, neu trong do co

Tổng cộng có 81870 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất